Phỏng vấn một bà già

14:34 08/12/2014

Phóng viên (PV): Bà ơi, bà đang làm gì đấy?

Bà già:  Nhà báo không thấy à? Tôi đang xem phim.

PV: Hay quá nhỉ? Phim gì vậy?

Bà già: Tất nhiên là phim tình yêu. Ở tuổi tôi sẽ không tốt nếu xem phim kinh dị.

Ý kiến bạn đọc