Nhà có đám

09:40 25/10/2016

LTS: Câu chuyện này cho đến giờ vẫn chưa biết đích xác tên người viết, hình như tác giả có nickname Võ Tòng Đánh Mèo thì phải (?!), nhưng lại nghe đâu vẫn chưa chuẩn.

Ý kiến bạn đọc