Ngó vô trong nhà như hội Tần vương

17:14 23/09/2017

Có thằng chồng say như trong chay ngoài bội
Ngó vô trong nhà như hội Tần vương

Ý kiến bạn đọc