Mấy ý nghĩa trong những ngày râm mát

12:57 03/04/2017

Có những hôm Ngô không đọc báo, Ngô mệt. Cũng chẳng biết từ chối tiếp nhận thông tin bằng cách nào, đành chọn cách tiêu cực nhất.

Ý kiến bạn đọc