Làm sao có thể rẻ rúng chữ nghĩa(?!)

10:51 02/01/2019

Đã nhà văn thì phải viết. Đã họa sĩ thì phải vẽ. Cứ viết mỗi ngày, dù chẳng ai thèm kề súng vào đầu buộc phải viết. 

Ý kiến bạn đọc