Làm gì có sự phân chia vùng miền trong tâm thức

14:05 09/03/2016

Những ngày này thật thong dong. Đã cho phép không phải tuân theo thời khóa biểu nghiêm ngặt của mỗi ngày. Được tự do. Không còn phải bó buộc vào khuôn khổ. Được thoát ra ngoài. Thoát khỏi bàn phím. Đi xuống phố. Mua sắm nhì nhằng. Ngắm cảnh đường phố. Nhìn lá vàng bay. Và mỗi tối, đọc sách.

Ý kiến bạn đọc