Lại chuyện Facebook

16:21 16/12/2014

Ngô sinh ra ở nhà quê, ba lấy mồ hôi nhỏ xuống đất thành gạo nuôi Ngô, má lấy tóc xanh hong nắng dạy Ngô, bè bạn ấy tuổi thơ chân bùn áo rách đãi Ngô. Cho nên, khi Ngô đưa ra những ý niệm nhà quê, tức là Ngô chỉ luận chuyện riêng mình. Ngô hoàn toàn không có ý ám chỉ người khác. Và trong số báo này, Ngô sẽ mang những ý niệm đó vào facebook.

Ý kiến bạn đọc