Kỷ niệm với đạo diễn Lộng Chương

16:17 30/03/2010

Những năm 70 của thế kỉ XX, giai đoạn giao thời của đất nước với hàng loạt biến đổi từ sự chia cắt hai miền, từ chiến tranh, giặc giã chuyển sang non sông liền một khối, đất nước thanh bình với nhiều cuộc cải tạo. Tuy vậy, nổi nhất trong thập kỉ này là sự vất vả đời sống nhân dân nói chung và dân văn nghệ sĩ nói riêng.

Ý kiến bạn đọc