Huyền hoặc mai vàng Panduranga

14:48 13/02/2017

Gần 40 năm, đổi nhà nhưng chưa một lần đổi lệ, năm nào tôi cũng cùng gia đình mình đón xuân tại miền đất bán hoang mạc Ninh Thuận.

Ý kiến bạn đọc