Đàn ông kiên nhẫn!

18:46 25/04/2017

Đối với đàn ông, nhiều tiền đã là một ưu điểm và nếu như còn biết kiên nhẫn thì cũng lại là một điều tốt hơn.

Ý kiến bạn đọc