Đoản khúc cho mình

09:25 06/08/2017

1. Tháng tháng ngày ngày! Chớm cái, mà tối. Mới ban trưa còn nằm ôm hai con trai ngủ, còn xoa chân cho con mà trời đã tối.

Ý kiến bạn đọc