Thần tiên cõi trần

07:42 23/04/2018

Rỉ rỉ rả rả mà bắt đầu tháng mưa rồi. Mưa sầm sập. Tỉnh queo. Mới nắng đó mà mưa đó. Đời người cũng như nắng mưa vậy, rất nhiều lần Ngô nghĩ. Chớp mắt là thôi, chớp mắt là gió mây.

Ý kiến bạn đọc