Y bát thừa tự

13:24 03/01/2018

Ngô tôi đọc kiếm hiệp, thấy các bậc tiền bối hay sử dụng những cụm từ này để nhắc về đệ tử chân truyền thừa tự chức vụ chưởng môn nhân, hoặc những bậc chân tu được lựa chọn làm người truyền đạo.

Ý kiến bạn đọc