Vết giày và mùi đất

07:11 16/02/2018

Một mùa hè, tôi đến Fiji, một hòn đảo xanh rực nằm ở Nam Thái Bình Dương. 

Ý kiến bạn đọc