Tìm chợ Sắt ngày xưa

10:06 19/07/2017

Chợ Sắt Hải Phòng bên sông Tam Bạc, giờ đây giống một siêu thị lớn, không còn dấu tích gì của chợ Sắt thời xưa.

Ý kiến bạn đọc