Thương nhớ những bầy chim

07:32 08/11/2017

Những năm sau ngày đất nước thống nhất, tiếng cánh bầy mòng két cứ thưa dần và mất hẳn. Không biết bầy mòng két đã bỏ đi nơi nào. 

Ý kiến bạn đọc