Đời lá vàng...

14:16 13/05/2018

Tôi ngồi trên ghế đá, trong khuôn viên bệnh viện Xanh - Pôn (Hà Nội). Tôi bị hút vào từng nhát chổi của chị lao công trước mặt mình. 

Ý kiến bạn đọc