Thân người tan biến

09:29 25/12/2017

Một đám mây tối màu ập tới. Tôi không thoát khỏi cơn mưa.Và tôi trộm nghĩ, tất cả chúng ta liệu có phải chỉ là những khối chất hữu cơ vô lý đang tan ra trong cõi đời này. 

Ý kiến bạn đọc