Mắc kẹt thời gian ở Luang Prabang

08:04 13/04/2018

Nhiều ngày ở Luang Prabang, tôi tự hỏi mình đang ở quãng nào của một Đông Dương từng xuất hiện rất nhiều trong văn học phương Tây? 

Ý kiến bạn đọc