Đồng quân nhất dạ thoại

07:35 17/08/2017

Trống chầu hay trống chậu? Dứt khoát, trăm người như một đều trả lời trống chầu.

Ý kiến bạn đọc