Nợ tình chưa trả cho ai

09:00 03/05/2017

Ngày chủ nhật. Một ngày có gì khác mọi ngày? Với y, không gì khác. Vẫn thế. Vẫn lặng lẽ mỗi ngày cùng công việc đã chọn lấy từ lúc bước chân vào đời. 

Ý kiến bạn đọc