Họ không thể chạy trốn mãi mãi

16:43 17/12/2016

Họ có thể trốn chạy tạm thời trong lúc quan hệ giữa họ và cha mẹ chàng trai đang vô cùng căng thẳng để tránh những xung đột đi quá giới hạn có thể xảy ra. Họ không thể chạy trốn mãi. Vì chạy trốn mãi họ cũng chẳng thể nào tìm được hạnh phúc.

Ý kiến bạn đọc