Thế giới không còn bệnh viện?

16:27 15/12/2016

Cùng với sự phát triển của công nghệ nano, kỹ thuật gen và hệ thống kết nối mạng băng thông rộng trên toàn thế giới… đã giúp cho công nghệ y học thay đổi một cách nhanh chóng.

Ý kiến bạn đọc