Hồi sinh người chết?

09:59 11/05/2017

Trước đây, cái chết được xem là sự kết thúc của một kiếp người. Khi mà khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, khái niệm "cái chết" đã trở nên rộng hơn rất nhiều, từ khi có sự xuất hiện của "chết lâm sàng". 

Ý kiến bạn đọc