Minh bạch thông tin để phát triển - Sẽ chẳng còn cách nào khác để tạo nên một tin tưởng ngoài sự minh bạch

Sống ra sao với quá nhiều câu hỏi

04:18 04/06/2016

1. Có lẽ, không có gì khiến cuộc sống ta trở nên khó chịu bằng việc những thông tin cần biết mà không thể biết được. Mà cái sự không thể biết ấy, lắm khi không phải lỗi ở mình, lỗi là ở sự thiếu nhiệt tình, minh bạch của những người có trách nhiệm. 

Ý kiến bạn đọc