Những chiếc xe biếu tặng

Qua ruộng dưa không sửa giày

16:46 11/03/2017

Nói gì thì nói, chứ ngồi xe của người ta mà người ta xin cái này không cho cũng kỳ, người ta có sai phạm kia mà xử lý mạnh tay thì cũng ngặt. Thế mới hiện hữu câu, "Có qua có lại mới toại lòng nhau", hay "Bánh ít đi thì bánh quy mới lại".

Ý kiến bạn đọc