Trách nhiệm thông tin - Thông tin hỗn loạn sẽ kéo theo sự hỗn loạn, thông tin thiếu minh bạch sẽ nảy sinh sự hồ nghi

Phàm làm việc gì…

06:06 20/06/2016

Cổ nhân có dạy, phàm làm việc gì, trước hãy nghĩ đến hậu quả của nó! Đối với người cầm bút, việc cân nhắc trước sau đối với bất kỳ thông tin gì cũng là cần thiết. Bởi thông tin đó khi đưa ra, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn xã hội, nếu thiếu cân nhắc.

Ý kiến bạn đọc