Tài sản cán bộ cao cấp

Phải xây dựng nền tảng phục vụ giám sát

07:17 26/06/2017

Không chỉ là chuyện kiểm tra, giám sát tài sản của một ngàn cán bộ lãnh đạo cao cấp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng theo chỉ thị của Bộ Chính trị, tôi xin phép được lạm bàn thêm về câu chuyện giám sát tài sản cán bộ của một cơ quan khác là Thanh tra Chính phủ nhằm bổ sung cái nhìn rộng hơn, toàn diện hơn cho chuyên đề này.

Ý kiến bạn đọc