Người Việt trẻ:

Những dòng chảy không định kiến

10:40 18/01/2010

Sẽ rất khó nói về thành công của một người, khi họ còn trẻ và mọi thứ mới bắt đầu. Càng không thể đi tìm những đại diện cho cả một thế hệ thông qua một bài viết nhỏ. Có lẽ, nên gọi đây là những lát cắt, những góc nhìn về họ, những người độc lập, dám sống mạnh mẽ vì những đam mê và khát vọng của mình.

Ý kiến bạn đọc