Hơn cả nhận trách nhiệm

Nhận trách nhiệm rồi sao nữa (?!)

07:13 10/07/2017

Không chỉ là “nhận trách nhiệm”, điều mà nhân dân mong đợi hơn cả ở các vị tư lệnh ngành là tìm ra nguyên nhân và có những giải pháp đúng đắn để giải quyết tồn tại trong lĩnh vực mà các bộ trưởng phụ trách...

Ý kiến bạn đọc