Một trường đao binh

13:04 13/06/2016

Từ hồi có facebook đến giờ, chưa bao giờ Mr. Bim thấy người ta chửi nhau ghê đến vậy. Dã man luôn, còn gấp vạn lần hồi Khổng Minh chửi anh Tư đồ Vương Lãng hay một mình chửi nhau với nho sinh Giang Đông ấy.

Ý kiến bạn đọc