Kịch có phải là một thể loại văn học?

09:00 02/06/2008

Sân khấu Việt Nam đang thiếu trầm trọng những vở diễn hay. Vì sao? Vì trước hết, nó đang thiếu trầm trọng những kịch bản hay. Điều này hoàn toàn dễ hiểu: kịch bản là khởi thủy của một tác phẩm sân khấu; từ một kịch bản hay có thể không chắc chắn có một vở diễn hay, nhưng từ một kịch bản dở thì đương nhiên hy vọng vào một vở diễn hay chỉ là niềm tin hão huyền!

Ý kiến bạn đọc