Đàn ông ngó gần, đàn ông nhìn xa

Khí phách đàn ông

15:46 12/11/2015

Tất nhiên khi bạn đọc đang cầm trên tay tờ Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng này thì Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 đã trôi qua được vài hôm. Tôi nhằm đúng ngày này để nhìn vào những người đàn bà đáng yêu mà thương cảm ngồi xuống lạch cạch gõ về đàn ông chúng ta.

Ý kiến bạn đọc