Để "người gù" ít đi, "người đứng thẳng" nhiều lên…

10:41 08/06/2020

Khỏi phải nói dài dòng, một trong những phát ngôn có thể coi là "ấn tượng" nhất trong suốt tháng qua chính là phát ngôn ở Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình, của một cựu lãnh đạo phòng Khảo thí: Mọi người đều gù, mình đứng thẳng sẽ trở thành người khuyết tật. 

Ý kiến bạn đọc