Nghịch lý hạ tầng

Củi ở đấy mà ra chứ ở đâu nữa?

17:01 31/10/2018

20 năm trước, vừa tốt nghiệp đại học, tôi làm việc ở một công ty nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Đó chính là quãng thời gian khó nói nhất trong tuổi trẻ của tôi. 

Ý kiến bạn đọc