Những chiếc xe biếu tặng

Của biếu là của lo, của cho là của nợ

19:55 14/03/2017

Trong bối cảnh tỉnh nhận xe biếu tặng từ doanh nghiệp, một câu hỏi chắc chắn sẽ bật ra. Đó là "Của biếu là của lo, của cho là của nợ". Vậy tỉnh có lo đến việc trả nợ thịnh tình của doanh nghiệp hay không?

Ý kiến bạn đọc