Nước mắt nông dân, thái độ quan nhân

Nước mắt nông dân, chảy đến bao giờ?

07:58 25/05/2017

Nếu như những chiến dịch giải cứu nông sản đầy cảm tính và mang tính chữa cháy như vừa qua không được thay thế bằng một chiến lược quy hoạch phát triển ngành, không được thay thế bằng những dự báo và cảnh báo thì nước mắt nông dân vẫn sẽ còn rơi…

Ý kiến bạn đọc