Phía sau lời xin lỗi

Đừng để thành lời đãi bôi

16:57 23/06/2018

Nhân dân hẳn đã nghe nhiều lời xin lỗi từ lãnh đạo của các bộ ngành về những tồn tại yếu kém hay sai phạm trong lĩnh vực quản lý của mình. 

Ý kiến bạn đọc