Phát ngôn quan chức

Trách nhiệm phát ngôn

23:59 25/09/2017

Ai cũng phải nói một cách có trách nhiệm, lãnh đạo lại càng phải thế. Đó là thể hiện sự tôn trọng nhân dân và tôn trọng vai trò, hình ảnh của chính mình.

Ý kiến bạn đọc