Những tín hiệu mạnh mẽ từ cuộc chiến chống tham nhũng

08:06 20/08/2017

Những thành quả thuyết phục trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta vừa qua rõ ràng là những tín hiệu vui.

Ý kiến bạn đọc